Sıkça Sorulan Sorular

Psikoloji alanında gerek danışmanlarımdan gerekse günlük hayatta en sık sorulan soruları sizler için derledim.

İnsanlar hayatın belli dönemlerinde bazı problemler yaşayabilir. Bu sorunlar gelip geçici olabiliyorken bazen de kalıcı hale gelebilir. Bu sorunlar kişinin yaşamını olumsuz etkilediğinde ve yaşam kalitesini düşürmeye başladığında, kişinin psikolojik destek almasında fayda vardır. Ayrıca kişiler herhangi zorlu bir sorun olmasa dahi psikolojik destek alabilirler. Çünkü psikoterapi kişinin kendini, düşünce sürecini ve duygularını daha iyi tanımasını ve farkındalık oluşturmasını sağlayan bir değişim sürecidir .

Terapinin ne kadar süreceği danışanın yaşadığı problemin derecesine, tedavi sürecine olan uyumuna ve gösterdiği çabaya göre değişiklikler gösterebilmektedir. Dolayısıyla net bir seans sayısı belirtmek doğru değildir. Genel olarak bakıldığında, birçok problemde Bilişsel Davranışçı Terapi ekolüyle 12-20 seans arasında belirgin düzeyde iyileşme sağlanır. Bazı danışanlar daha kısa bir süre içinde iyileşme gösterirken, bazıları aylarca terapiye devam edebilir.

Seanslar genellikle haftada bir gerçekleşir ve yaklaşık olarak 50 dakika sürer.  Danışanın ihtiyacına göre seans sıklığı değişiklik göstermektedir.

Her iki meslek de ruh sağlığı ile ilgilidir. Psikologlar, psikoloji bölümünden dört yıllık lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olurlar.  Uzmanlaşmak istedikleri alanda yüksek lisans yaparak uzman psikolog unvanı alır ve psikoterapi yaparlar. Psikiyatristler ise altı yıllık tıp eğitimi üzerine dört yıl uzmanlık eğitimi alan uzman doktorlardır. Tıp fakültesinden mezun oldukları için ilaç yazma yetkileri vardır. İlaçla tedavi üzerine uzmanlaşır.

Genelde her iki uzmanlık alanı iş birliği içinde çalışmaktadır. Herhangi bir alandan destek almaya başladığınızda, ihtiyaca göre psikoloğunuz ya da psikiyatristiniz sizi yönlendirecektir. Psikolog danışanının ilaç tedavisinin gerekli olduğunu düşünüyorsa psikiyatriste yönlendirirken, psikoterapi yöntemiyle çözülebilecek bir sorunun olduğunu düşünen bir psikiyatrist danışanını uzman psikoloğa yönlendirebilir. Dolayısıyla hangi uzmanlık alanından yardım almanız gerektiğini, uzmanlara danışarak da öğrenebilirsiniz.

Psikoloji kelime anlamı olarak ruh bilimi demektir.  Psikoloji insanların davranışlarını, zihinsel süreçlerini ve duygusal yaşamlarını bilimsel yöntemler kullanarak açıklamaya ve değerlendirmeye yönelik temel bir bilim dalıdır.  Klinik, sosyal, deneysel, gelişim, sağlık, endüstri ve örgüt psikolojisi gibi alt alanları vardır.

üzerinden yapılmaktadır.

 

Dört yıllık psikoloji eğitiminin ardından klinik psikoloji yüksek lisansını ya da doktora eğitimini tamamlamış kişiye klinik psikolog denir. Klinik psikolog, zihinsel, davranışsal ve duygusal hastalıkların tanı ve psikolojik tedavisinde uzmanlık eğitimi almış bir ruh sağlığı uzmanıdır. Klinik psikologlar doktor değildir, ruh sağlığı alanı çalışanıdır. Çocuk, ergen ve yetişkin gibi farklı yaş gruplarına hizmet verirler. Klinik psikologlar, anormal insan davranışları, zihin hastalıklarının ya da psikolojik problemlerin psikoterapi yoluyla tedavi edilmesinde uzmandır.

Psikolojik destek almak kişinin siciline işlemez. Psikolog ve danışan gizliliği nedeniyle bilgileriniz saklanır ve danışanın rızası olmadan paylaşılmaz. Ancak kişinin veya bir başkasının yaşamını tehlikeye atacak bir durum söz konusu olduğu durumlarda gizlilik ilkesi ortadan kalkar.

Terapi sınırları içerisinde her konuda psikoloğa paylaşımda bulunabilirsiniz.

Psikologlar öğüt vermez, eleştirmez, yönlendirmez, ikna etmez, tanı koymaz ve ilaç yazmaz. Terapi sürecinde, psikolog danışanın sorunlarını değerlendirir ve danışanın kendini yönlendirebilecek farkındalığa erişmesini sağlar. Kişinin davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını fark etmesi ve başa çıkma becerileri geliştirmesi için danışana destek olur. Kısacası kişinin kendi keşif yolculuğuna bilimsel yollarla eşlik eder.

Online terapi, yüz yüze görüşmenin mümkün olmadığı durumlarda psikolojik destek almak isteyen kişilerin görüntülü iletişim uygulamalarıyla aldığı bir terapi biçimidir. Online terapi psikolojik yardım almayı kolaylaştıran bir yöntemdir. Online terapi süreci yüz yüze terapi süreci ile tamamen aynıdır. Terapi süresi ve izlenen yol değişmemektedir. Online terapi genellikle Skype, Whatsapp veya Zoom gibi görüntülü uygulamalar üzerinden yapılmaktadır.