Flört Şiddeti Nedir?

Flört Şiddeti Nedir?

Flört şiddeti, romantik bir ilişki sırasında veya sonrasında bir partnerin diğer partnere karşı psikolojik, fiziksel, cinsel, sosyal, ısrarlı takip (stalking) ve sanal şiddet içeren davranışlarda bulunmasıdır. Şiddet uygulayan partner diğer partner üzerinde egemenlik kurmayı, kontrol etmeyi ve güç kazanmayı amaçlayarak zarar verici davranışlarda bulunur. Bir çok partner flört şiddeti uyguladığını ya da flört şiddetine maruz kaldığının farkında olmayabiliyor. “Seven kıskanır.”, “Kimlerle görüşebileceğine ben karar veririm.”, “O kıyafeti giyemezsin.”, “Tüm sosyal medya şifrelerini vereceksin.” gibi cümleler çoğu kişiler arasında birbirini kısıtlamak ve kıskanmak gibi görünse de bu aslında bir şiddet durumudur. Flört şiddetinin kişiye olumsuz etkileri vardır. Flört şiddetine uğrayan kişilerde özgüven azalması, depresyon, kaygı bozuklukları, öfke patlamaları görülmektedir. Bununla birlikte sigara ve alkol kullanımı, uyku ve yeme bozuklukları da ortaya çıkmaktadır. Kişisel sınırları netleştirmek ve güvenli bir ilişkinin özellikleri ile ilgili bilinçlenmek flört şiddetini engellemenin önemli yollarındandır.

Görsel: Şiddet uygulayan partner diğer partner üzerinde egemenlik kurmayı, kontrol etmeyi ve güç kazanmayı amaçlayarak zarar verici davranışlarda bulunur.

Flört Şiddeti Hangi Şekillerde Gerçekleşir?

Flört şiddeti farklı şekillerde gerçekleşebilir. Bu şekiller aşağıdaki gibidir:

  • Psikolojik Şiddet: Partnerin gururunu kıracak, öz saygısını zedeleyecek, değersizlik duygusu uyandıracak, korkutacak biçimde konuşması ve davranmasıdır. Partnere küfür etmek, aşağılamak, küçük düşürmek tehdit etmek, partneri yıkıcı biçimde eleştirmek, giyimine ve davranışlarına müdahale etmek gibi davranışlar psikolojik şiddet örnekleridir.
  • Fiziksel Şiddet: Partnerlerden birinin, diğerinin bedenine kasıtlı olarak zarar vermesidir. Vurmak, dövmek, bir eşya fırlatmak, silah çekmek, ısırmak, sarsmak, boğmak, itmek gibi davranışlardır.
  • Cinsel Şiddet: Partnerlerden birinin diğerini, istemediği halde cinsel birlikteliğe veya yakınlığa zorlaması, cinsellik konusunda “hayır” ı kabul etmemesidir. Karşı taraf istemediği halde öpmek veya dokunmak, taciz etmek, cinsel birliktelik sırasında, öncesinde veya sonrasında partnere karşı küçümseyici ve kaba bir tutum sergilemek, doğum kontrol yöntemlerini kullanmaması veya partnerin kullanmana izin vermemek gibi davranışlar cinsel şiddet örnekleridir.
  • Sosyal Şiddet: Partnerlerden birinin, diğerinin ailesi, arkadaşları ve sosyal çevresiyle olan ilişkilerini kısıtlaması, kontrol etmesi ya da engellemesidir. Örneğin partnerin kiminle görüştüğünü, nerede olduğunu sürekli kontrol etmek, arkadaşlarıyla konuşmasını engellemek, sosyal ilişkilerini kıskançlık adı altında kısıtlayarak yalnızlaştırmak, sürekli başkalarıyla flört edip etmediğini araştırmak, arkadaşlarına zaman ayırdığında partneri suçlamak veya küsmek, başkalarının önünde partneri utandırmak ya da rezil etmekle tehdit etmek.
  • Sanal Şiddet: Partnerlerden birinin, diğerini teknolojik araçları kullanarak takip ve tehdit etmesi durumudur. Partnerin sosyal medya hesaplarının şifresini istemek ve kontrol etmek, sosyal medya ortamında kimlerle arkadaş olacağına hangi gönderileri paylaşabileceğine karar vermek, sürekli mesaj atmak ve partnerinden anında yanıtlamasını beklemek, cinsel içerikli fotoğraf veya mesaj yollamaya zorlamak, telefonu karıştırmak gibi davranışlar dijital şiddet örnekleridir.
  • Israrlı Takip Şiddeti (Stalking): Kişinin birlikte olduğu ya da ayrılmış olduğu partnerini fiziksel veya sanal yoldan sürekli olarak izlemesi ve takip etmesidir. Takip davranışı partnerde korku uyandırmayı güvensiz hissettirmeyi ve gözdağı vermeyi hedefler. Örneğin; partnerin gittiği yerleri ve görüştüğü kişileri takibe almak, eylemleriyle ilgili hesap sormak, partnere sürekli hediye veya çiçek göndermek, davet edilmediği halde evine ya da okuluna gelmek, sık gittiği mekanları tespit ederek buralarda sürekli karşısına çıkmak, partnerin arkadaş çevresiyle iletişim kurup onunla ilgili bilgi almaya çalışmak.